MUSKARIT

Musiikkikoulu Pop Upin muskareita ei valitettavasti voida järjestää lähiopetuksena keväällä 2021. Muskariaiheista etäopetusta saattaa tulla myöhemmin tarjolle. Toivottavasti muskareita päästäisiin pian jatkamaan normaaliin tapaan.
AJANTASAINEN TIEDOTE TÄÄLLÄ.

Muskari on monipuolinen ja elämyksellinen harrastus, jossa lapsi oppii musiikkia kokonaisvaltaisesti loruttelun, laulamisen, liikkeen, rytmiikan, improvisoinnin, tanssin ja kuuntelemisen kautta. Ryhmässä musisoiminen ja toimiminen kehittää lapsen sosiaalisia, kielellisiä ja motorisia taitoja, luovuutta, itsetuntoa ja musiikillisia valmiuksia.

 

Toiminnan musiikillisiin tavoitteisiin kuuluvat mm. rytmin, melodian, dynamiikan, sointivärin, harmonian ja musiikin rakenteen alkeet. Tärkeintä muskarissa on musiikin ilon kokeminen ja hyvän musiikkisuhteen luominen sekä muskarilaulujen ja -leikkien siirtyminen käyttöön myös kotona arjessa.

Aikataulut ja tarkempia kuvauksia eri ikäisten muskareista alempana.

Muskareita sitoutumiskammoisille! Lue lisää!

Muskariopettaja Ellinoora

Pirkanmaalta kotoisin oleva Ellinoora Tuuna on valmistunut unelma-ammattiinsa varhaisiän musiikinopettajaksi (musiikkipedagogi, AMK) Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. 

Ellinoora musisoi monen ikäisten ihmisten parissa; noin kolmen kuukauden ikäisistä 100-vuotiaisiin. Hän laulaa ja soittaa pianoa, kanteletta, kitaraa, ukulelea ja tarpeen tullen vaikkapa kattilaa ja vispilää. 
 

Opetustyön lisäksi Ellinoora keikkailee Vinha Trion kanssa palvelukodeissa ohjaamassa ikäihmisten musiikki- ja liiketuokioita sekä esiintyy yksin tai muiden kanssa.

Katso Ellinooran esittelyvideo, ja tarkempia lisätietoja täällä.

Vauvamuskari

Vauvamuskari tukee vauvan ja vanhemman vuorovaikutusta sekä herättelee vauvan kiinnostusta musiikkia kohtaan. Vauva kokee musiikin vanhemman laulun, loruttelun, liikkeen ja kosketuksen kautta. Värikkäät huivit, pallot, käsinuket ja muut virikkeet elävöittävät tuntia ja virittävät vauvan aisteja.

Pienten vauvojen muskariin voi osallistua, kun lapsi jaksaa kannatella päätään, noin 3-6 kk ikäisenä. Tunnit on suunniteltu sopiviksi pienille vauvoille, jotka eivät vielä liiku itse kovin paljon.

Isompien vauvojen ryhmään voi osallistua noin 7-11 kuukauden ikäiset vauvat, jotka pikkuhiljaa lähtevät liikkeelle itsenäisestikin. 

Temppumuskari

Temppumuskarissa lorutellaan, lauletaan, soitetaan, rytmitellään, kuunnellaan, temppuillaan, tanssitaan ja liikutaan lapsilähtöisesti kunkin ikäryhmän kehitystaso huomioon ottaen.

 

Pallot, leikkivarjo, huivit, höyhenet, saippuakuplat, käsinuket ja muut virikkeet tuovat tunteihin moniaistillisuutta ja elämyksellisyyttä. Tarinallisuus ja leikillisyys ovat tärkeä osa toimintaa. Temppumuskariin osallistutaan yhdessä vanhemman, kummin, mummin, vaarin tai muun tutun aikuisen kanssa.

Parhaan tuen lapsen kehitykselle ja oppimiselle antaa lapsen iän mukainen ryhmä, mutta esim. aikataulujen ollessa esteenä voit pyytää lapsen sijoittamista johonkin muuhunkin ryhmään.

Lasten soittoryhmä

Soittoryhmässä tutustutaan eri soittimiin (mahdollisuuksien mukaan mm. piano, ukulele, kantele, nokkahuilu, laattasoittimet, djembe, bodypercussiot) ja opetellaan niin yhteissoittoa kuin sooloilua. Tehdään hauskoja sovituksia ja harjoitellaan myös omien laulujen tekemistä sekä improvisaatiota. Musiikin teorian alkeet tulevat tutuksi leikin ja soiton kautta. Myös soittoryhmässä laulaminen, kuunteleminen, rytmittelyt ja musiikkiliikunta ovat tärkeässä osassa.

Omat soittimet eivät ole välttämättömiä mutta jos kotoa löytyy esim. ukulele, kantele tai nokkahuilu niin sen voi tuoda mukana! Soittoryhmiin osallistutaan lähtökohtaisesti ilman aikuista, mutta etenkin aluksi saa toki oma aikuinenkin tulla mukaan, tarvittaessa vaikka koko kurssin ajan.

Soittoryhmät ovat pienryhmiä, joissa on yleensä korkeintaan 6 lasta. Ryhmät on suunniteltu 4-5- tai 6-7-vuotiaille lapsille, mutta lapselle sopivaa ryhmää voidaan miettiä myös sen kannalta, miten lapsi sopeutuu uusiin tilanteisiin ja minkä verran lapsella on kokemusta muskareista ja soittamisesta.

Muskarit "sitoutumiskammoisille"

Parhaan hyödyn muskariharrastuksesta saa säännöllisesti toistuvasta ja tutusta ryhmästä, jossa tunnin sisältö ja eteneminen suunnitellaan osallistujille sopivaksi. Aina vakituisessa ryhmässä käyminen ei ole kuitenkaan mahdollista, tai joskus kerran viikossa ei ole tarpeeksi usein!

"Sitoutumiskammoisten" kertamuskarien ryhmät sopivat teille, jos aikataulunne ovat hyvin vaihtelevia tai haluatte kokeilla muskaria lyhyemmissä pätkissä. Mukaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

 

Ryhmiin voi osallistua useammankin eri ikäisen lapsen kanssa, ja tunneilla lasten ikähaitari on siis laajempi kuin iän mukaan rajatuissa ryhmissä. Voit käydä satunnaisesti tai ostaa viiden kerran sarjan kerralla. Kertamuskareita on tarjolla vähintään kerran kuukaudessa.

 

Sitoutumiskammoisten ryhmät ovat sisällöltään kuten vauva- tai temppumuskarit. Tunnin sisältö on suunniteltu erityisesti tiettyä ikäryhmää silmälläpitäen, mutta niihin voi osallistua myös esimerkiksi useamman eri ikäisen sisaruksen kanssa.

 

Toivomme, että pääset paikalle noin 15 minuuttia ennen tuntia, niin ehdimme periä osallistumismaksun ja tiedämme ryhmän kokoonpanon hieman ennen aloitusta. Muskariopettaja on paikalla vielä noin 15 minuuttia tunnin jälkeen, jos haluatte vaikkapa kysyä lisää muskareista.

Kertamaksu 12€ maksetaan tunnin yhteydessä, Pop Upin nykyiset muskarilaiset 10€/kerta. Nyt tarjolla myös viiden kerran sarjakortti 48€, voimassa 31.1.2020 asti.

Saman huoltajan mukana tulevista lapsista sisarusalennus: -20% toisesta lapsesta, -40% lopuista lapsista. Maksu koskee kaikkia lapsia, jotka osallistuvat tuntiin, ei siis esim. kopassa nukkuvasta vauvasta tai sivummalla kirjaa lukevasta isosisaruksesta.

Miten valitsen sopivan ryhmän?

3-vuotiaan voi ilmoittaa joko 2-3-vuotiaisiin tai 3-4-vuotiaisiin sen mukaan onko lapsi vastikään täyttänyt kolme vai onko jo lähempänä neljää vuotta.

 

4-vuotiaan voi ilmoittaa joko 3-4-v temppumuskariin johon osallistutaan aikuisen kanssa tai 4-5v soittoryhmään, johon osallistutaan ilman vanhempaa. Soittoryhmäänkin saa toki aluksi tulla oma aikuinen taustatueksi.

Sitoutumiskammoisten ryhmiin voi osallistua useamman eri-ikäisen lapsen kanssa. 

Mikäli aikataulut eivät sovi, voitte kysyä myös onko mahdollista osallistua johonkin toiseen ikäryhmään tai käydä esim. osa tunneista eri aikoina.

 

Pyrimme sijoittamaan lapset oman ikäryhmän mukaiseen muskariryhmään, mutta mikäli ryhmät täyttyvät, voit ilmoittautuessasi valita myös ns. kakkosvaihtoehdon mikäli jokin toinenkin aika sopii.


Jos jokin askarruttaa, voit kysyä lisää mailitse osoitteesta muskarit.popup@gmail.com tai lähettämällä viestin sivun alalaidan lomakkeella.

Yleistä muskareista

Sitoutumiskammoisten muskarin kertakäyntejä lukuun ottamatta ryhmiimme tehty ilmoittautuminen on sitova, mikä tarkoittaa, ettei tilausta voi peruuttaa, eikä käyttämättä jätetystä osallistumisoikeudesta anneta hyvityksiä.

Perustamme ryhmät ilmoittautuneiden määrän perusteella, ja sitoudumme järjestämään opetuksen sovitusti tällä osallistujamäärällä. Musiikkikoulu POP UP on yksityinen musiikkikoulu, jonka toimintaa ei tueta julkisin varoin, opetuksen järjestäminen on siis mahdollista ainoastaan pyytämällä oppilailtamme sitovat ilmoittautumiset järjestettyihin ryhmiin.

Jos ryhmissä on tilaa, niihin voi liittyä myös kesken kauden. Emme yleensä tarjoa tutustumiskäyntejä vakituisiin ryhmiin antaaksemme "työrauhan" oppilaille ja opettajalle. Silloin tällöin järjestämme tutustumispäiviä, joista ilmoitamme erikseen. Jos sinulla on erityinen syy pyytää tutustumiskäyntiä, ota yhteyttä meihin etukäteen. Voit tutustua meihin ja muskareihimme nettisivujen lisäksi myös kertamuskareissa sekä erilaisissa lapsille suunnatuissa tapahtumissa, joihin osallistumme säännöllisesti ja ilmoittelemme niistä mm. somekanavissamme.

Otathan huomioon, että lapsi tutustuu muskarissa mahdollisesti moniin uusiin asioihin, ja ryhmädynamiikka ryhmän lasten, aikuisten ja ohjaajan välillä muotoutuu useampien tapaamisten kuluessa. Joskus tarvitaan aikaa uuteen harrastukseen sopeutumisessa, ja aikuisen tuki on tässä tärkeätä. Myös tämän vuoksi ryhmiimme sitoudutaan pääsääntöisesti yhden kauden ajaksi.

 

Minimiosallistujamäärä ryhmissä yleensä 6, mutta pienempiäkin ryhmiä voidaan joskus aloittaa. Pidämme ryhmät kohtuullisen kokoisina, jotta kaikille riittää tilaa ja aikaa oppia. Pyrimme löytämään paikan ryhmistä jokaiselle ilmoittautuneelle, eikä varsinaista jonotuskäytäntöä ole. Ilmoitamme kuitenkin, jos syystä tai toisesta ryhmien ulkopuolelle jääneille avautuu uusia mahdollisuuksia aloittaa muskareissa.

Mikäli muskarissa käynti tai maksun hoitaminen vaikeutuu jostakin syystä, otathan meihin ajoissa yhteyttä, jotta voimme etsiä yhdessä asiaan ratkaisua. Mahdollista on esim. ryhmän vaihto, osallistuminen ryhmään omalla tavalla, osallistuminen aikuisen erityisellä tuella tai maksusuunnitelman tekeminen.

 
 
 
 

Muskareita ei valitettavasti järjestetä keväällä 2021. Ilmoittelemme syksyn aikatauluista lähempänä!