Tilauksen suhteen noudatetaan niitä toimitusehtoja, jotka ovat olleet voimassa silloin, kun tilaus on tehty.

TOIMITUSEHDOT 2020 (voimassa 10.8.2020 alkaen)

Pop Up Lappi / Musiikkikoulu POP UP (Y-tunnus: 2793311-8)

(Lisätty maininta etäopetuksesta poikkeusoloissa ja tunnille saapumisesta sairaana, sekä muita pieniä muutoksia muotoiluun.)

 


PALVELUPAKETIN SISÄLTÖ

 • Tuotteelle (tilattu palvelupaketti) ei myönnetä palautusoikeutta. Musiikkikoulu Pop Up ei palauta mahdollista maksetun ja käytetyn summan erotusta, ja koko tilattu palvelupaketti on maksettava vaikka se jäisi käyttämättä tai se käytettäisiin vain osittain. Etukäteen maksetun summan ylityksestä vastaa palvelua käyttävä asiakas.

 • Lahjakorttina saatua palvelupakettia vastaavan summan voi käyttää mihin tahansa Musiikkikoulu Pop Upin palveluun, vaikka tilauslomakkeeseen olisi merkitty muuta. Palvelut valitaan kuitenkin ennen käytön aloitusta yhdellä kertaa, eikä niitä sen jälkeen voi vaihtaa. Tilaajan käyttäessä palvelua itse, valitun palvelun tilaus on sitova.

 • Musiikkikoulu Pop Upin palveluvalikoima voi vaihdella, eikä se ole yleisesti ottaen velvollinen korvauksiin muutosten vuoksi. Mikäli asiakas on ilmoittautunut tiettyyn yksityis- tai ryhmäopetukseen, jonka minimiosallistujamäärä ei täyty, tai joka ei muusta syystä toteudu, asiakas voi valita muuta opetusta tai perua tilauksen.

KÄYTTÄJÄ

 • Yksityisopetuksessa asiakkaan on oltava vähintään 6-vuotias, ja alle 18-vuotiailla on oltava huoltajan kirjallinen suostumus palvelun käyttöön. Ehtojen noudattamisesta vastaa alaikäisen asiakkaan puolesta hänen huoltajansa.

 • Palvelupaketti ei ole henkilökohtainen, eli sen voi kokonaan tai osittain käyttää toinen henkilö kuin tilauslomakkeeseen on merkitty, mutta tästä on ilmoitettava etukäteen. Ei koske ryhmäopetuksia.

VOIMASSAOLOAIKA JA MAKSUTAPA

 • Yksityisopetuksessa palvelupaketti on voimassa 6 kk tilauspäivästä, ellei muuta sovita. Ryhmissä kauden keston ajan (esim. syys- tai kevätlukukausi),

 • Lahjakorttina saadun palvelun voimassaoloaikaa voi siirtää maksimissaan 6 kuukaudella eteenpäin, mikäli palvelun käyttöä ei ole aloitettu.

 • Lasku toimitetaan sähköpostitse, mikäli tilaaja on sen antanut, eikä muuta sovita. Ensimmäisen laskun kohdalla on seurattava myös roskapostikansiota. Maksun myöhästymisestä vastaa tilaaja.

 • Maksu erissä mahdollinen vain yli 135 euron tilauksille. Tilaaja maksaa tilauksen valintansa mukaan kerralla, kahdessa tai viidessä kuukausierässä. Erämaksutapa voi olla kertamaksua kalliimpi maksutapa, kustannukset on ilmoitettu erikseen.

 • Palvelun toimittaminen voidaan keskeyttää myöhässä olevien maksuerien vuoksi. Tänä aikana paketin voimassaoloaika kuluu normaalisti.

 • Jos asiakas ei käytä palvelupakettia voimassaoloaikana kokonaisuudessaan, hän menettää käyttämättömän osan paketista.

 • Mahdollisia tiettyihin tarjouksiin liittyviä alennushintoja ei myönnetä tilauksiin takautuvasti, vaan asiakkaan on tuotava itse esille tilaukseen vaikuttavat alennukset.

AIKATAULUT/PERUUTUKSET

 • Palvelu toteutetaan asiakkaan kanssa erikseen sovittavassa aikataulussa (ryhmäopetuksissa ryhmän ilmoitettu opetusaikataulu, joihin musiikkikoulu varaa oikeuden tehdä kohtuullisissa määrin muutoksia). Musiikkikoulu ei ole velvollinen järjestämään opetusta juhlapyhinä, aattoina tai koulujen loma-aikoina (kesälomista tiedotetaan erikseen).

 • Mikäli musiikkikoulu olisi pidempikestoisesti estynyt toteuttamasta sovittua palvelua paketin voimassaoloaikana, voimassaoloaikaa jatketaan vastaavasti. Voimassaoloaikaa ei jatketa asiakkaan tekemien peruutusten tai muiden asiakkaasta johtuvien syiden vuoksi (poislukien yli 3 viikon sairastuminen, joka lääkärin todistettava).

 • Poikkeusoloissa palvelu voidaan toteuttaa etäopetuksena.

 • Ryhmäopetuksessa ilmoittautuminen on voimassa toistaiseksi, lukukaudesta toiseen, kunnes se perutaan (pois lukien muskarit 0-7-vuotiaille ja kertaluontoiset lyhytkurssit, esim. kuukauden kestävät ukulelekurssit). Peruutuksesta on ilmoitettava musiikkikoululle sähköpostitse annettuun takarajaan mennessä, ja tilaaja voi tämän jälkeen ilmoittautua ryhmään myös uudelleen, mikäli siinä on tilaa. Takarajan päivämäärä on noin 4 viikkoa ennen seuraavan kauden opetuksen alkua, ja se ilmoitetaan ryhmän jäsenille erikseen sähköpostitse. Syyslukukausi alkaa syyskuussa ja kevätlukukausi tammikuussa.

 • 0-7-vuotiaiden muskariryhmissä ilmoittautumista voi jatkaa seuraavaan kauteen lähettämällä asiasta vapaamuotoisen sähköpostin musiikkikoululle. Ilmoittautuminen ei siis jatku seuraavaan kauteen automaattisesti.

 • Varatut yksityistunnit on peruttava viimeistään 24 tuntia ennen varausta, muussa tapauksessa ne katsotaan käytetyiksi. Perumisen syyllä ei ole merkitystä.

 • Ellei asiakas muuta ilmoita, yli 15 minuutin myöhästymisen katsotaan olevan peruutus.

 • Ryhmäopetukseen osallistumisen peruutusta ei korvata, lukuun ottamatta käyttäjän vakavaa sairastumista, joka estää osallistumisen ryhmään pitkäaikaisesti/pysyvästi, ja joka on ilmennyt vasta ilmoittautumisen jälkeen. Sairaudesta on toimitettava lääkärintodistus.

TURVALLISUUS

 • Musiikkikoululla on oikeus ilman hyvitystä keskeyttää tai perua palvelun tarjoaminen, mikäli asiakas saapuu opetukseen sairaana (muita vaarantaen), päihteiden vaikutuksen alaisena tai käyttäytyy uhkaavasti.

 • Musiikkikoulu ei vakuuta asiakkaitaan, mutta sillä on yleinen vastuuvakuutus.

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan esim. kiinteistölle tai irtaimistolle aiheuttamansa vahingon. Asiakas on velvollinen noudattamaan musiikkikoulun henkilökunnan antamia ohjeita liittyen turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen.

 
 

TOIMITUSEHDOT 2019 (voimassa 24.7.2019 - 9.8.2020)

Pop Up Lappi / Musiikkikoulu POP UP (Y-tunnus: 2793311-8)


PALVELUPAKETIN SISÄLTÖ

 • Tuotteelle (tilattu palvelupaketti) ei myönnetä palautusoikeutta. Musiikkikoulu Pop Up ei palauta mahdollista maksetun ja käytetyn summan erotusta, ja koko tilattu palvelupaketti on maksettava vaikka se jäisi käyttämättä tai se käytettäisiin vain osittain. Etukäteen maksetun summan ylityksestä vastaa palvelua käyttävä asiakas.

 • Lahjakorttina saatua palvelupakettia vastaavan summan voi käyttää mihin tahansa Musiikkikoulu Pop Upin palveluun, vaikka tilauslomakkeeseen olisi merkitty muuta. Palvelut valitaan kuitenkin ennen käytön aloitusta yhdellä kertaa, eikä niitä sen jälkeen voi vaihtaa. Tilaajan käyttäessä palvelua itse, valitun palvelun tilaus on sitova.

 • Musiikkikoulu Pop Upin palveluvalikoima voi vaihdella, eikä se ole yleisesti ottaen velvollinen korvauksiin muutosten vuoksi. Mikäli asiakas on ilmoittautunut tiettyyn yksityis- tai ryhmäopetukseen, jonka minimiosallistujamäärä ei täyty, tai joka ei muusta syystä toteudu, asiakas voi valita muuta opetusta tai perua tilauksen.


KÄYTTÄJÄ

 • Yksityisopetuksessa asiakkaan on oltava vähintään 6-vuotias, ja alle 18-vuotiailla on oltava huoltajan kirjallinen suostumus palvelun käyttöön. Ehtojen noudattamisesta vastaa alaikäisen asiakkaan puolesta hänen huoltajansa.

 • Palvelupaketti ei ole henkilökohtainen, eli sen voi kokonaan tai osittain käyttää toinen henkilö kuin tilauslomakkeeseen on merkitty, mutta tästä on ilmoitettava etukäteen. Ei koske ryhmäopetuksia.


VOIMASSAOLOAIKA JA MAKSUTAPA

 • Yksityisopetuksessa palvelupaketti on voimassa 6 kk tilauspäivästä, ellei muuta sovita.

 • Lahjakorttina saadun palvelun voimassaoloaikaa voi siirtää maksimissaan 6 kuukaudella eteenpäin, mikäli palvelun käyttöä ei ole aloitettu.

 • Lasku toimitetaan sähköpostitse, mikäli tilaaja on sen antanut, eikä muuta sovita. Ensimmäisen laskun kohdalla on seurattava myös roskapostikansiota. Maksun myöhästymisestä vastaa tilaaja.

 • Maksu erissä mahdollinen vain yli 135 euron tilauksille. Tilaaja maksaa tilauksen valintansa mukaan kerralla, kahdessa tai viidessä kuukausierässä. Erämaksutapa voi olla kertamaksua kalliimpi maksutapa, kustannukset on ilmoitettu erikseen.

 • Palvelun toimittaminen voidaan keskeyttää myöhässä olevien maksuerien vuoksi. Tänä aikana paketin voimassaoloaika kuluu normaalisti.

 • Jos asiakas ei käytä palvelupakettia voimassaoloaikana kokonaisuudessaan, hän menettää käyttämättömän osan paketista.

 • Mahdollisia tiettyihin tarjouksiin liittyviä alennushintoja ei myönnetä tilauksiin takautuvasti, vaan asiakkaan on tuotava itse esille tilaukseen vaikuttavat alennukset..

   

AIKATAULUT/PERUUTUKSET

 • Palvelu toteutetaan asiakkaan kanssa erikseen sovittavassa aikataulussa (ryhmäopetuksissa ryhmän ilmoitettu opetusaikataulu, joihin musiikkikoulu varaa oikeuden tehdä kohtuullisissa määrin muutoksia). Musiikkikoulu ei ole velvollinen järjestämään opetusta juhlapyhinä, aattoina tai koulujen loma-aikoina (kesäisin erikseen ilmoitettavina aikoina).

 • Mikäli musiikkikoulu olisi pidempikestoisesti estynyt toteuttamasta sovittua palvelua paketin voimassaoloaikana, voimassaoloaikaa jatketaan vastaavasti. Voimassaoloaikaa ei jatketa asiakkaan tekemien peruutusten tai muiden asiakkaasta johtuvien syiden vuoksi (poislukien yli 3 viikon sairastuminen, joka lääkärin todistettava).

 • Ryhmäopetuksessa ilmoittautuminen on voimassa toistaiseksi, lukukaudesta toiseen, kunnes se perutaan (poislukien muskarit 0-7-vuotiaille ja kertaluontoiset lyhytkurssit, esim. kuukauden kestävät ukulelekurssit). Peruutuksesta on ilmoitettava musiikkikoululle sähköpostitse annettuun takarajaan mennessä, ja tilaaja voi tämän jälkeen ilmoittautua ryhmään myös uudelleen, mikäli siinä on tilaa. Takarajan päivämäärä on noin 4 viikkoa ennen seuraavan kauden opetuksen alkua, ja se ilmoitetaan ryhmän jäsenille erikseen sähköpostitse. Syyslukukausi alkaa syyskuussa ja kevätlukukausi tammikuussa.

 • 0-7-vuotiaiden muskariryhmissä ilmoittautumista voi jatkaa seuraavaan kauteen lähettämällä asiasta vapaamuotoisen sähköpostin musiikkikoululle. Ilmoittautuminen ei siis jatku seuraavaan kauteen automaattisesti.

 • Varatut yksityistunnit on peruttava viimeistään 24 tuntia ennen varausta, muussa tapauksessa ne katsotaan käytetyiksi. Perumisen syyllä ei ole merkitystä.

 • Ellei asiakas muuta ilmoita, yli 15 minuutin myöhästymisen katsotaan olevan peruutus.

 • Ryhmäopetukseen osallistumisen peruutusta ei korvata, lukuunottamatta käyttäjän vakavaa sairastumista, joka estää osallistumisen ryhmään pitkäaikaisesti/pysyvästi, ja joka on ilmennyt vasta ilmoittautumisen jälkeen. Sairaudesta on toimitettava lääkärintodistus.

 

TURVALLISUUS

 • Musiikkikoululla on oikeus ilman hyvitystä keskeyttää tai perua palvelun tarjoaminen, mikäli asiakas saapuu opetukseen päihteiden vaikutuksen alaisena tai käyttäytyy uhkaavasti.

 • Musiikkikoulu ei vakuuta asiakkaitaan, mutta sillä on yleinen vastuuvakuutus.

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan esim. kiinteistölle tai irtaimistolle aiheuttamansa vahingon. Asiakas on velvollinen noudattamaan musiikkikoulun henkilökunnan antamia ohjeita liittyen turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen.

Musiikkikoulu Pop Up

Aittatie 12
96100

Rovaniemi

mail: musiikkikoulupopup@gmail.com

Puh: 0408671985/ Heli
         0408458673/ Mikko