top of page

Musiikkikoulu Pop Upin tietosuojalauseke

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Tmi Pop Up Lappi/Musiikkikoulu Pop Up (Y-tunnus 2793311-8 )
Käyntiosoite: Aittatie 12, 96100 Rovaniemi

Yhteyshenkilö

Heli Kaltiokumpu, yrittäjä.
musiikkikoulupopup@gmail.com
+358408671985

Rekisterin nimi

Musiikkikoulu Pop Upin henkilötietorekisteri

Rekisterin pitämisen perusteet

Henkilö on ilmoittautunut Musiikkikoulu Pop Upin palveluiden käyttäjäksi ja/tai osallistunut musiikkikoulu Pop Upin järjestämään tapahtumaan ja antanut suostumuksensa tietojen käsittelyyn joko internetsivustomme kautta, verkkokaupassamme tai manuaalisesti käsinkirjoitetulla ilmoittautumis/ muulla lomakkeella.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään palvelun tuottamisen yhteydessä laskutukseen ja tarpeellisten käyttötiedotteiden lähettämiseen ja asiakkaan suostumukseen perustuen. Tietoja käytetään lisäksi muiden palveluidemme markkinointiin ja asiakassuhteidemme hoitamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Emme luovuta asiakastietoja ulkopuolisille tahoille lukuunottamatta palvelusuhteen ylläpitämiseen kuuluvia pakollisia tahoja joita ovat kirjanpitoon ja laskutukseemme liittyvät yhteistyökumppanimme Ropo Capital sekä Taloushallinto Wiik Oy.

Rekisterin sisältämät tiedot

Käsittelemme asiakkuuden hoidon kannalta välttämättömiä tietoja kuten:

Nimi- ja osoitetiedot
Henkilötunnus
Puhelinnumero
Tiedot hankituista palveluista/tuotteista

Yritysasiakkaiden kohdalla y-tunnus


Rekisterin ylläpito

Rekisteriä ylläpidetään Activecampaign -palvelussa jonne tiedot siirtyvät SSL-suojattujen kotisivujemme lomakkeella tehdyn yhteydenoton jälkeen. Tai manuaalisesti käsin kirjaten täytetyn lomakkeen perusteella. Activecampaign on pilvipalvelu, jota käytetään mm. sähköpostiviestien ja uutiskirjeiden luontiin ja lähettämiseen. Activecampaign on kansainvälinen yritys, joka on sitoutunut noudattamaan GDPR tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Palvelun käyttöoikeus on vain yrityksen markkinoinnista vastaavilla henkilöillä ja kaikki tiedot ovat henkilökohtaisten salasanojen takana. Lisäksi asiakkaiden laskutustietoja säilytetään yhteistyökumppanimme Ropo Capitalin laskutusjärjestelmässä, tai verkkokauppamme hallintapaneelissa ja paperille tehtyjä ilmoittautumisia yrityksemme lukitussa tilassa. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille lukuunottamatta edellä mainittuja yhteistyökumppaneitamme.

Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilyvät rekisterissämme kunnes asiakas pyytää poistamaan ne kirjallisesti tai poistuu sähköpostilistaltamme. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyytäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Asiakkaan tietoja ei voida poistaa mikäli asiakkaalla on kesken olevia laskutus- tai perintätoimenpiteitä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröityä koskevia henkilötietoja ja tarkastaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada jäljennös käsiteltävistä tiedoista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Oikeus tietojen oikaisuun

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjältä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
 

bottom of page